Hãy bảo vệ Your Canadian Dream!

Đó là thông điệp của Immigration Consultants of Canada Regulatory Council (ICCRC)

Dưới đây là bảng dịch tiếng việt của video trên:

Canada là nhà của hơn 7 triệu người nhập cư. Con số dự kiến trong 3 năm tới sẽ chào đón hơn 1 triệu người nhập cư nữa. Sinh sống ở Canada có nghĩa là có cơ hội mới hoặc đoàn tụ với gia đình; nó cũng có nghĩa là sự an toàn, sự tự do và một cuộc sống tốt hơn cho hàng triệu người.

Tuy nhiên, quy trình định cư Canada có thể rất phức tạp. Nó có thể rất mơ hồ và khó khăn với sự thay đổi luật và quy định thường xuyên. Đó là lý do tại sao nhiều người sử dụng dịch vụ di trú của chuyên viên tư vấn di trú. Nó quan trọng để biết rằng luật Canada quy định chuyên viên tư vấn di trú phải được cấp giấy phép bởi ICCRC. Nếu không thì người đó phải là thành viên của Hội luật sư Canada hoặc Quebec Notary mới có thể đưa ra lời khuyên về di trú và nhận thù lao dù dưới bất cứ hình thức nào.

ICCRC cấp phép cho hơn 4600 chuyên viên tư vấn di trú Canada nhằm bảo vệ người nộp đơn di trú khỏi những hành vi bất hợp pháp, giả mạo hay thiếu đạo đức trong quá trình nộp hồ sơ di trú. Sự trừng phạt cho người đại diện không được pháp luật cho phép là bị phạt tối đa $100,000 và 2 năm trong tù và bộ hồ sơ đấy sẽ bị trả về hay từ chối. Hãy chắc chắn rằng chuyên viên tư vấn di trú của bạn được cấp phép bởi ICCRC. Hãy cảnh giác rằng có rất nhiều chuyên viên tư vấn di trú bất hợp pháp trong lĩnh vực này. Trách nhiệm của ICCRC là bảo vệ người sử dụng dịch vụ di trú đến Canada. Để xác minh chuyên viên tư vấn của bạn có được cấp phép hay không, bạn vào website của ICCRC để tìm tên của người ấy tại https://iccrc-crcic.ca/find-a-professional/ hoặc tìm kiếm Regulated Canadian Immigration Consultant để hỗ trợ bạn với hồ sơ của bạn.

Chau Huynh

Regulated Canadian Immigration Consultant (RCIC)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *