Category Archives: Tin Tức

𝐁𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 vào ngày thứ Bảy (6/3/2021)-cũng là 𝟕 𝐩𝐦 (𝟕𝐡 𝐭𝐨̂́𝐢) 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝐁𝐚̉𝐲 (𝟔/𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟏) 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦.

Các bạn học sinh lớp 9 đến lớp 12 có muốn học trung học ở trong tòa “lâu đài” trong trường đại học Winnipeg không? Mời các bạn tham gia 𝐁𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 vào ngày thứ Bảy (6/3/2021) lúc 6h sáng giờ Winnipeg; cũng là 𝟕 𝐩𝐦 (𝟕𝐡 𝐭𝐨̂́𝐢) 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝐁𝐚̉𝐲 (𝟔/𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟏) […]

Hãy bảo vệ Your Canadian Dream!

Đó là thông điệp của Immigration Consultants of Canada Regulatory Council (ICCRC) Dưới đây là bảng dịch tiếng việt của video trên: Canada là nhà của hơn 7 triệu người nhập cư. Con số dự kiến trong 3 năm tới sẽ chào đón hơn 1 triệu người nhập cư nữa. Sinh sống ở Canada có […]